PL EN

Honowanie Single Pass

Proces Typu Single-Pass vs. Honowanie Konwencjonalne

Konwencjonalna obróbka otworów/ honowanie otworów wykorzystuje narzędzie z powierzchniami ściernymi, które rozprężają się i kurczą, gdy narzędzie porusza się w otworze w trakcie danego cyklu.  Niestety, jednoczesny ruch osełki oraz narzędzia utrudnia kontrolę wielkości otworu i geometrii (cylindryczność).

 

Natomiast w procesie obróbki otworów „single-pass” stosuje się narzędzia do obróbki otworów o stałej wielkości, pokryte galwanicznie diamentowymi cząstkami ściernymi.

 

Narzędzia te przechodzą przez otwór tylko raz, usuwając określoną ilość materiału.  Zastosowanie serii stopniowo powiększających się narzędzi do obróbki wykańczającej otworów (pokrytych w każdym etapie drobniejszymi cząstkami ściernymi) umożliwia precyzyjną i powtarzalną kontrolę procesu.

 

Najkrótsze czasy cyklu w branży

 

System Engis optymalizuje kombinację oprogramowania, czujników procesowych i zaawansowanej inżynierii, aby osiągnąć najbardziej efektywne czasy cyklu. Nasi inżynierowie ds. zastosowań mają wieloletnie doświadczenie w pracy w naszych laboratoriach, jak również w terenie, aby poprawić jakość i produktywność części klientów. 

 

Dzięki technologii jednostopniowej obróbki wykańczającej otworów Engis, w warunkach produkcyjnych można utrzymać bardzo ścisłe tolerancje (np. 0,0005 mm) w zakresie geometrii otworów. Poprawiona geometria otworów przekłada się bezpośrednio na wzrost wydajności i znaczne obniżenie kosztów. A ponieważ system Engis jest również przyjazny dla użytkownika, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych operatorów w dziale honowania może być znacznie zmniejszone, a nawet całkowicie wyeliminowane. 

 

Engis ma również rozwiązania dla otworów nieprzelotowych, elementów z oknami i zadziorami tocznymi, a także dla zastosowań o długim skoku, takich jak lufy karabinów.

Inne korzyści obejmują:

- Mniej braków / ponownych obróbek

- Mniej przestojów

- Wyższa wydajność produkcji

- Stała jakość otworów

- Zwiększona wydajność procesu

- Mniejsze zaangażowanie operatora

- Niższe koszty konserwacji

- Niższy całkowity koszt w przeliczeniu na gotową część

- Dokładność bez wpływu przerwanego cięcia

 

SYSTEMY HONOWANIA ENGIS

 

AUTOMATYZACJA, ROBOTYZACJA, SYSTEMY WIZYJNE